เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก Yulgang - Time
  • 1. เมื่อทีมงานพบเห็นผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่น ทีมงานมีสิทธิอำนาจในการแบนผู้เล่นนั้น
  • 2. ห้ามผู้เล่นตั้งชื่อตัวละครที่มีความหมาย คล้าย/เหมือน ทีมงาน มีโทษถึงระงับไอดีถาวร
  • 3. ผู้เล่นที่พยายามทำให้เซิร์ฟเวอร์เสื่อมเสียไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม มีโทษถึงระงับไอดีถาวร
  • 4. ในการสมัคร ต้องใช้ E-mail ที่สามารถส่งหลักฐานต่างๆได้จริง เพื่อขอทำการกู้ รหัสกลับ
  • 5. เมื่อเข้าเล่นแล้ว เราถือว่าผู้เล่นนั้นได้อ่านกฎและข้อยอมรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ไอดีเกมส์
รหัสผ่าน
รหัสลับ ( 6 หลักใช้ ในการลบตัวละคร )
อีเมล์ ( ใช้สำหรับลืม รหัสผ่าน )
*สำคัญมาก ถ้า Email ผิดจะไม่สามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้*
เพศตัวละคร